Спецпроєкти

План порятунку людства: що таке цілі ООН і як вони мають змінити світ?


Про заснування ООН, її структуру та кількість країн-членів ми детально писали в окремій статті. Цей матеріал присвячений цілям сталого розвитку організації, затвердженим у 2015 році. 

Стратегія ООН – вирішити головні проблеми людства: бідність, недоїдання, екологічні проблеми, гендерна нерівність тощо. Більшість цілей розписані до 2030 року. 

Ціль 1. Повсюдна ліквідація бідності у всіх її формах.

Трохи фактів: з 2000 року показники злиднів у світі скоротилися вдвічі, проте 783 мільйони людей ще живуть за межею бідності. У 2016 році майже 10 відсотків людей, які працюють, та їхніх сімей жили менш ніж на 1,90 дол. США на людину в день.

Головні завдання:

До 2030 року скоротити частку чоловіків, жінок і дітей різного віку, які живуть у злиднях, принаймні наполовину.

До 2030 року забезпечити доступ чоловіків і жінок до економічних ресурсів та базових послуг.

До 2030 року підвищити життєстійкість малозабезпечених осіб і тих, хто перебуває на межі.

Ціль 2. Ліквідація голоду, гарантія продовольчої безпеки і поліпшення харчування, сприяння сталому розвитку сільського господарства.

Трохи фактів: близько 815 мільйонів людей у ​​світі недоїдає. Недоїдання є причиною майже половини (45%) смертей серед дітей у віці до п’яти років – щорічно внаслідок цього помирає 3,1 мільйона дітей. У світі 1,4 мільярда людей не мають доступу до електрики. Енергетична бідність у багатьох регіонах світу є головною перешкодою для скорочення масштабів голоду і виробництва достатньої кількості продовольства для задоволення майбутнього попиту.

Завдання:

До 2030 року впоратися з голодом і забезпечити цілорічний доступ до безпечної та живильної їжі для всіх малозабезпечених і вразливих груп населення.

До 2030 року впоратися з усіма формами недоїдання. 

До 2025 року узгоджених на міжнародному рівні цільових показників, що стосуються боротьби із затримкою росту і виснаженням дітей у віці до п’яти років. 

До 2030 року забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування.

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.

Трохи фактів: Коефіцієнт смертності серед дітей у віці до п’яти років по світу загалом у 2012 році склав майже половину від відповідного показника 1990 року. Щодня вмирало на 17 000 дітей менше, ніж у 1990 році. Імовірність, що діти, народжені в найбідніших сім’ях, не доживуть до п’яти років, майже в два рази вища від такої імовірності для дітей з найбільш заможних сімей.

Завдання:

До 2030 року знизити глобальний коефіцієнт материнської смертності до менше 70 випадків на 100 000 живонароджених.

До 2030 року покласти край епідеміям СНІДу, туберкульозу, малярії і тропічних хвороб, яким не приділяється належної уваги.

До 2030 року зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань.

До 2030 року забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального і репродуктивного здоров’я, включаючи послуги з планування сім’ї.

Ціль 4. Забезпечення всеохопної і справедливої якості освіти та розвиток можливостей для навчання протягом усього життя для всіх.

Трохи фактів: У країнах, що розвиваються, кількість дітей, які отримують початковою шкільну освіту, досягла 91 відсотка. Однак у всьому світі дітей шкільного віку, які не відвідують школу, досі нараховується 57 мільйонів. 617 мільйонів молодих людей у всьому світі відчувають нестачу основних навичок математики і грамотності.

Завдання:

До 2030 року забезпечити всім отримання безкоштовної, рівноправної та якісної початкової і середньої освіти. 

До 2030 року забезпечити доступ до якісних систем розвитку, догляду та дошкільного навчання дітей молодшого віку.

До 2030 року забезпечити для всіх жінок і чоловіків рівний доступ до недорогої та якісної професійно-технічної і вищої освіти, в тому числі університетської.

До 2030 року ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти і професійно-технічної підготовки всіх рівнів для вразливих груп населення.

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчаток.

Трохи фактів: У всьому світі близько 750 мільйонів жінок і дівчаток вступили в шлюб до досягнення 18-річного віку. Близько 200 мільйонів жінок і дівчаток зазнали операцій на жіночих статевих органах. У 18 країнах чоловік може офіційно заборонити дружині працювати, в 39 країнах хлопчики і дівчатка мають різні права на спадщину, в 49 країнах відсутні закони, що забороняють домашнє насильство.

Завдання:

Повсюдно ліквідувати всі форми дискримінації щодо всіх жінок і дівчаток.

Ліквідувати всі форми насильства щодо всіх жінок і дівчаток у публічній і приватній сферах.

Ліквідувати шкідливі медичні практики, зокрема небезпечні для здоров’я і життя операції на жіночих статевих органах.

Визнавати і цінувати неоплачувану працю, зокрема ведення домашнього господарства. 

Забезпечити всебічну й реальну участь жінок у суспільно-політичних процесах і рівні для них можливості для лідерства на всіх рівнях прийняття рішень.

Ціль 6. Забезпечення наявності, раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.

Трохи фактів: 3 з 10 жителів планети не мають доступу до безпечних джерел питної води, а 6 з 10 не мають доступу до послуг санітарії. Не менше 892 мільйонів людей у всьому світі продовжують практикувати відкриту дефекацію.

Завдання:

До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечної і недорогої питної води.

До 2030 року забезпечити загальний і рівноправний доступ до належних санітарно-гігієнічних засобів та покласти край відкритій дефекації.

До 2030 року підвищити якість води за допомогою зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних речовин і матеріалів.

Ціль 7. Забезпечення загального доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх.

Трохи фактів: Кожна п’ята людина в усьому світі не має доступу до електроенергії. Енергетика є найбільше впливає на зміни клімату, і на її частку припадає близько 60 відсотків від загального обсягу глобальних викидів парникових газів.

Завдання:

До 2030 року забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного і сучасного енергопостачання.

До 2030 року значно збільшити частку енергії з поновлюваних джерел у світовому енергетичному балансі.

До 2030 року подвоїти глобальний показник підвищення енергоефективності.

Ціль 8. Сприяння всеохопному і стійкому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та забезпечення гідної роботи для всіх.

Трохи фактів: У 2017 році загальносвітовий рівень безробіття становив 5,6 відсотка, а в 2000 – 6,4 відсотка. За статистикою 2016 року, по всьому світу 61 відсоток всіх, хто має роботу, зайняті в неформальному секторі економіки. За винятком сільськогосподарського сектора цей показник становить 51 відсоток. У 40 з 45 країн чоловіки отримують на 12,5 відсотка більше, ніж жінки.

Завдання:

Підтримувати економічне зростання на душу населення відповідно до національних умов і, зокрема, зростання валового внутрішнього продукту на рівні не менше 7 відсотків на рік у найменш розвинених країнах.

Домогтися підвищення продуктивності в економіці за допомогою диверсифікації, технічної модернізації та інноваційної діяльності.

Ціль 9.Створення стійкою інфраструктури, сприяння всеохопній і стійкій індустріалізації та інноваціям.

Трохи фактів: У багатьох країнах, що розвиваються, відчувається нестача базової інфраструктури. Йдеться про стан доріг, інформаційно-комунікаційні технології, санітарію, електроенергетику та водопостачання. 16 відсотків населення світу не має доступу до широкосмугового мобільного зв’язку.

Завдання: 

Розвивати якісну, надійну, стійку інфраструктуру.

Сприяти всеохопній і стійкій індустріалізації і до 2030 року.

Розширити доступ дрібних промислових і інших підприємств, особливо в країнах, що розвиваються, до фінансових послуг, в тому числі до недорогих кредитів.

До 2030 року модернізувати інфраструктуру та переобладнати промислові підприємства, зробивши їх стійкими за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів.

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними.

Трохи фактів: У всьому світі були істотно розширені програми соціального захисту, але при цьому в інвалідів ймовірність виникнення надзвичайно високих витрат на медичне обслуговування в п’ять разів вища за середню. До 30 відсотків нерівності в доходах обумовлена нерівністю в домогосподарствах, в тому числі між жінками і чоловіками. 

Завдання:

До 2030 року поступово досягти і підтримувати зростання доходів найменш забезпечених 40 відсотків населення на рівні, що перевищує середній по країні.

До 2030 року підтримувати законодавчим шляхом і заохочувати активну участь усіх людей в соціальній, економічній і політичній сферах життя незалежно від їхнього віку, статі, інвалідності, раси, етнічної приналежності, походження, релігії та економічного чи іншого статусу.

Скасувати дискримінаційні закони, політику і практики.

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та екологічної стійкості міст і населених пунктів.

Трохи фактів: Сьогодні половина людства – 3,5 мільярда людей – живуть у містах. За прогнозами, 5 мільярдів людей буде жити в міських районах до 2030 року. У трущобах живе 883 мільйона чоловік. Загальна площа міст світу складає всього лише 3 відсотки світового суходолу, проте на них припадає 60–80 відсотків споживання енергії і 75 відсотків викидів вуглекислого газу.

Завдання:

До 2030 року забезпечити загальний доступ до достатнього, безпечного і недорогого житла та основних послуг.

До 2030 року забезпечити загальний доступ до безпечних, недорогих, доступних і екологічно стійких транспортних систем.

Активізувати зусилля із захисту і збереження всесвітньої культурної і природної спадщини.

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.

Трохи фактів: Якщо населення планети досягне 9,6 мільярда людей до 2050 року, будуть потрібні ресурси трьох планет Земля, щоб забезпечити всіх необхідними ресурсами. Прісна (питна) вода становить менше 3 відсотків світових водних ресурсів, з яких 2,5 відсотка припадає на льодовики Антарктики, Арктики і гірських районів.

Завдання:

Здійснювати Десятирічну стратегію дій з переходу на використання раціональних моделей споживання і виробництва за участі всіх країн.

До 2030 року досягти раціонального освоєння і ефективного використання природних ресурсів, скоротити вдвічі в перерахунку на душу населення загальносвітову кількість харчових відходів.

До 2020 року домогтися екологічно раціонального використання хімічних речовин і всіх відходів протягом усього їх життєвого циклу.

Ціль 13. Ухвалення термінових заходів боротьби зі зміною клімату і його наслідками.

Трохи фактів: У період з 1880 по 2012 роки середня світова температура підвищилася на 0,85 градуса Цельсія. Починаючи з 1990 року, світовий обсяг викидів вуглекислого газу (CO2) збільшився майже на 50 відсотків.

Завдання:

Підвищити опірність і здатність адаптуватися до небезпечних кліматичних явищ і стихійних лих у всіх країнах.

Включити заходи реагування на зміну клімату в політику, стратегії та планування на національному рівні.

Поліпшити освіту, поширення інформації та можливості людей і установ щодо послаблення наслідків зміни клімату, адаптації до них і раннього попередження.

Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів заради інтересів сталого розвитку.

Трохи фактів: Від біорізноманіття морських і прибережних районів залежить життєдіяльність понад трьох мільярдів людей. Сучасні рівні закислення океанів збільшилися на 26 відсотків порівняно з показниками, які були на початку індустріальної революції.

Завдання: 

До 2025 року забезпечити запобігання та істотне скорочення будь-якого забруднення морського середовища.

До 2020 року забезпечити раціональне використання і захист морських і прибережних екосистем.

Мінімізувати і ліквідувати наслідки закислення океану.

Відновити рибні запаси в найкоротші можливі терміни.

Ціль 15. Захист і відновлення екосистем суші, сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення процесу деградації земель і припинення процесу втрати біорізноманіття.

Трохи фактів: З 2010 по 2015 роки було втрачено близько 3,3 мільйона гектарів лісових угідь. Внаслідок посухи і опустелювання щороку втрачається 12 мільйонів гектарів землі (23 га за хвилину), на якій можна було виростити 20 мільйонів тонн зернових. З 8 300 відомих порід тварин 8 відсотків вимерли і 22 відсотки перебувають на межі вимирання.

Завдання: 

До 2020 року забезпечити збереження, відновлення та раціональне використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем.

До 2020 року сприяти впровадженню методів раціонального використання всіх типів лісів, зупинити збезлісення.

До 2030 року вести боротьбу з опустелюванням, відновити деградовані землі і ґрунт.

До 2030 року забезпечити збереження гірських екосистем, в тому числі їх біорізноманіття.

Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних установ на всіх рівнях.

Трохи фактів: Судові органи і поліція є найбільш корумпованими серед установ. Корупція, хабарництво, розкрадання і ухилення від сплати податків обходяться країнам, що розвиваються, приблизно в 1,26 трлн. дол. США.

Завдання:

Значно скоротити поширеність усіх форм насильства та зменшити показники смертності від цього явища у всьому світі.

Покласти край насильству, експлуатації, торгівлі та всім формам насильства і тортур щодо дітей.

Забезпечити всім рівний доступ до правосуддя.

До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки і потоки зброї, активізувати діяльність з виявлення і повернення викрадених активів.

Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їх формах.

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення і активізація роботи в межах Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Трохи фактів: У 2017 році обсяг офіційної допомоги з метою розвитку знизився на 0,6 відсотка з рівня 2016 року і склав 146,6 млрд. дол. США. 

Завдання:

Посилити мобілізацію ресурсів з внутрішніх джерел, зокрема завдяки міжнародній підтримці країн, що розвиваються.

Забезпечити надання офіційної допомоги з метою розвитку.

Мобілізувати додаткові фінансові ресурси з найрізноманітніших джерел для країн, що розвиваються.

Сприяти розробленню, передаванню, розповсюдженню та освоєнню екологічно безпечних технологій.

#bit.ua
Читайте нас у
Telegram
Ми в Телеграмі
підписуйтесь