Спецпроєкти

Самоатестацiя для працiвникiв UW Medicine на вiдсутнiсть симптомiв

Разом проти коронавірусу: збираємо 1 000 000 грн на захисні костюми для лікарів. Твій внесок важливий!

Задля інформаційної підтримки нашим медичним працівникам в умовах боротьби з інфекцією COVID-19 ми продовжуємо вивчати закордонні практики.

Оскільки медики проводять процедури, які можуть призвести до розповсюдження вірусу, необхідно слідувати певним інструкціям і протоколам.

Сьогодні маємо можливість ознайомитися та перейняти досвід медичних закладiв UW Medicine.

Як зазначено у протоколі, всi працiвники закладiв UW Medicine повиннi пройти самоатестацiю щодо вiдсутностi симптомiв COVID-19. Спецiально розробленi форми повиннi бути пiдписанi кожним працiвником при прибуттi на робоче мiсце.

Примiтка для амбулаторiї: менеджер вiддiлу визначає мiсце знаходження форм для самоатестації. Правила самоатестації стосуються фiзичної присутностi працiвника на робочому мiсцi.

Деталі:

 • Записнi книжки самоатестації для працiвникiв. Титульний лист на обкладинцi констатує очiкування. 
 • Книги розмiщуються в наступних мiсцях: стiйка реєстрації на входi, стiйка реєстрації клiнiки.
 • Менеджери зобов’язанi слiдкувати й перевiряти працiвникiв на виконання самоатестації.
 • Постачальники, що спiвпрацюють з будь-яким вiддiлом, повиннi проходити самоатестацiю, як вiдвiдувачi.
 • Працiвники зобов’язанi: поставити пiдпис у випадку вiдсутностi симптомiв. У випадку небажання працiвника пiдписувати форму самоатестації при вiдсутностi симптомiв навiть пiсля бесiди з менеджером, працiвник відправляється додому без оплати робочого дня. В разi наявностi симптомiв, працiвник відправляється додому з оформленням лiкарняного.

Зберiгання документацiї:

 • Документи зберiгаються в коробках у кожному вiддiленнi. Пiсля завершення перiоду самоатестації всi документи направляються в архiв клiнiки, вiдповiдно належному протоколу.
 • Документи самоатестації медичного коледжу також направляються для зберiгання в архiв.
 • Виключення складають клiнiка Valley та клiнiка UW Neighborhood, що мають власнi архiви для документацiї.
 • В архiвi документи зберігаються згiдно з правилами роботи архiву.

Засоби зв’язку та спiлкування: вiдповiдальним за електронну розсилку повiдомлень стосовно оновлених протоколiв роботи призначено Уiла Лудлама.

Примiтка для перевiзникiв:

 • Всi робочi документи надсилаються електронною поштою.
 • В наявностi два шаблони форми самоатестації.

Монiторинг вчасної присутностi працiвникiв на робочих мiсцях за допомогою годинника системи KRONOS (Автор Стефанi Хоув):

 • В системi KRONOS вiдмiчаються не звiльненi працiвники закладiв UW Medicine, виключаючи працiвникiв медичного коледжу та клiнiки Neighborhood.
 • Не в системi KRONOS – викладачi, мешканцi, обслуговуючий персонал, працiвники амбулаторії.
 • При використаннi системи KRONOS можливi серйознi змiни в роботi.
 • При використаннi KRONOS працiвник повинен вiдповiсти на питання анкети стосовно наявностi симптомiв COVID-19 за допомогою комп’ютера.
 • Стосується лише працiвникiв, що фiзично торкаються годинника KRONOS.

Негативний вплив нововведень:

 • Потребує тренування навичок використання системи KRONOS на початку та завершеннi роботи.
 • Змінює можливiсть використання KRONOS у випадку вiдключення системи, що потребує роботи в режимi онлайн для збору вiдповiдей на питання самоатестації. 
 • Ми непевнi стосовно наших дiй у разi наявностi у працiвникiв симптомiв COVID-19.
 • Потребує контакту з поверхнею сенсора годинника.

Завантаження нових правил у середньому займатиме 30 годин, що включає: 

 • Конфiгурацiю та тестування системи.
 • Монтаж i тестування.
 • Вплив на змiну режиму роботи годинників.

Джерело: UW Medicine COVID-19

 

#bit.ua
Читайте нас у
Telegram
Ми в Телеграмі
підписуйтесь